Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

sklep
firmowy

+48 32 269 08 87

 

 

hurtownia

+48 784 934 910

Czy akumulatory podlegają procesom recyklingu?

recykling akumulatorów

Ze względu na potencjalną emisję substancji szkodliwych dla środowiska akumulator to urządzenie zaliczane do tzw. odpadów niebezpiecznych. Oznacza to, że nie może zostać wyrzucony na śmietnik tak, jak zwykłe odpady. Zużyty lub niedziałający akumulator należy oddać w specjalnie do tego służącym punkcie zbiórki. W przypadku akumulatora samochodowego jesteśmy zobowiązani do jego zwrotu podczas zakupu nowego urządzenia - w przeciwnym razie będziemy zmuszeni zapłacić kaucję.

Akumulatory a recykling

Wyrzucone do zwyczajnego śmietnika lub na dzikie wysypisko śmieci, akumulatory stwarzają realne zagrożenie - mogą bowiem emitować silnie toksyczne związki chemiczne, które przenikają do gleby, nieraz przez długie lata stanowiąc zagrożenie dla ludzi i zwierząt.

Dlatego po oddaniu do specjalistycznego punktu akumulator poddawany jest recyklingowi - w ten sposób nie tylko oddalone zostaje ryzyko przedostania się szkodliwych substancji do środowiska naturalnego, lecz także możliwe staje się odzyskanie poszczególnych surowców wykorzystanych do produkcji urządzenia.

Proces recyklingu nowoczesnych akumulatorów rozpoczyna się od obróbki mechanicznej, której celem jest odseparowanie od siebie nawzajem poszczególnych substancji. Następnie są one poddawane procesom hydrometalurgicznym obejmującym m.in. kwaśne lub alkaliczne ługowanie właściwych frakcji pozyskanych drogą obróbki. Potem wdrażane są procesy fizykochemiczne umożliwiające uzyskanie półproduktów wtórnych. Z kolei pozyskane dzięki obróbce metale poddaje się procesom pirometalurgicznym, w drodze których wytapia się je w celu uzyskania np. cynku czy ołowiu.

Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych stanowi bezwzględną konieczność - umożliwia bowiem zniwelowanie zagrożenia związanego z emisją toksycznych środków chemicznych do gleb i wód, tym samym zaś zapobiega trwałemu i stanowiącemu wysokie zagrożenie dla istot żywych zanieczyszczeniu środowiska. Dodatkową korzyścią płynącą z recyklingu akumulatorów jest pozyskiwanie wartościowych materiałów, które mogą zostać poddane wtórnemu wykorzystaniu, przez co obniżona zostaje m.in. eksploatacja surowców naturalnych.